IT drošības speciālista pakalpojumi

Vairāk informācijas

Kādēļ šāds pakalpojums ir nepieciešams?

Uzņēmumiem darbojieties dinamiskā biznesa vidē, kurā apstākļi mainās strauji, regulāri rodas situācijas, kurās drošības speciālista pakalpojumi ir nepieciešami īslaicīgi, palīdzot atrisināt uzņēmumam konkrētus izaicinājumus.

Ko mēs piedāvājam?

Lai palīdzētu uzņēmumiem risināt situācijas, kurās nav ekonomiskā pamatojuma algot pastāvīgu drošības specialistu, mēs piedāvājam visaptverošu palīdzību, kas ļauj uzņēmumam efektīvi pārvaldīt drošības riskus.

Izvēloties šo pakalpojumu, Jūsu uzņēmumam tiks piesaistīts konkrēts drošības speciālists, kurš veiks IT drošības vadītāja pienākumus Jums vajadzīgajā apjomā. Viņa pienākumos ietilps:

 • IT dokumentācijas sagatavošana un atbilstības nodrošināšana;
 • Regulāra IT risku identificēšana un riska līmeņa uzraudzība;
 • Lietotāju apmācība;
 • SIEM, IPS, DLP sistēmu ieviešanu un uzraudzību;
 • IT sistēmu ievainojamību pārbaude un drošības testu veikšana;
 • Uzņēmuma vadības, administratoru un programmatūras izstrādes komandas konsultēšana.

Kas mēs esam?

Pieredzējušu, augsti kvalificētu drošības speciālistu pakalpojumi uzņēmumiem, kuriem (dažādu apstākļu dēļ) drošības speciālists ir nepieciešams īslaicīgi vai tikai specifiskiem, konkrētiem mērķiem, tādējādi samazināt IT izdevumus.

Jūsu ieguvumi?

 1. Individualizēti, izdevīgi drošības pakalpojumi atkarībā no uzņēmuma vajadzībām.
 2. Atbrīvo no maznozīmīgiem rutīnas darbiem, lai varat pievērsties uzņēmuma pamatdarbības prioritātēm. Tie ir tādi darbi, kas ir viegli nododami citiem, piemēram, jauno ievainojamību klasifikācija, lietotāju inventarizācija.
 3. Rada piekļuvi nepieciešamai papildus kompetencei, piemēram, regulāra konfigurācijas caurskatīšana. Ļoti svarīgi, jo vienā uzņēmumā ir daudz tehnoloģisku iekārtu un viens drošības specialists nevar būt vienlīdz kompetents visās
 4. Finanšu caurskatāmība. Uzņēmuma vadītājam ir skaidri redzamas veicamo darbu izmaksas, un tās var attiecināt uz konkrētiem projektiem (kapitalizēt).
 5. Mērogojamība, piemēram, strauji attīstot jaunu produktu, uzņēmumam rodas nepieciešamība piesaistīt papildus resursus uz neilgu laiku, piemēram, 3-6 mēneši.
 6. Nodrošinām neatkarīgu izvērtējumu, kas izslēdz darbinieku savstarpējo ieinteresētību piesegt kolēģus.


Šo pakalpojumu nodrošina Squalio. 

Squalio pārstāvis sazināsies ar Jums tuvākajā laikā. 

Radām kopā?

Būsim priecīgi dalīties ar mūsu zināšanām, pieredzi un ekspertīzi. Dodiet ziņu, kas tieši jums interesē, un mēs ar jums sazināsimies!